– aktualizacja 17 marca 2024 r.

* w przypadku grobowców na cenę wpływ ma długość, szerokość i wysokość piwnicy, a także wysokość zastosowanego rama.